Archives des manifestations de l'EFA

 Séminaire ouvert d'histoire économique / Ανοιχτό σεμινάριο οικονομικής ιστορίας

 

Mardi 21 février 2017
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017
18:00


Το εθνικό σχίσμα και η Μικρά Ασία, 1914-1922
Σωτήρης Ριζάς Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών


Archives Historiques de l’Université d’Athènes, Skoufa 45 / Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκουφά 45
 
En collaboration avec l'université d’Athènes et l'université Panteion
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο
 
 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανέδειξε το 1915 την επέκταση στη Μικρά Ασία ως άξονα της επιδίωξης της Μεγάλης Ιδέας. Η βέβαιη κατά το Βενιζέλο νίκη της Entente θα επέτρεπε την υπέρβαση των όποιων ορίων της ελληνικής ισχύος. Ο αντιβενιζελισμός παρέμενε αρνητικός σταθμίζοντας το μέγεθος της στρατιωτικής εμπλοκής και τα δημογραφικά και γεωφυσικά δεδομένα της Μικράς Ασίας. Εξάλλου η νίκη της Entente ήταν αμφίβολη εκτιμούσε το αντιβενιζελικό στρατόπεδο.
Η πολιτική των αντιβενιζελικών μεταβλήθηκε στα μέσα του 1920 όταν η σύναψη της συνθήκης των Σεβρών δημιούργησε την εντύπωση ότι ο Βενιζέλος είχε πραγματοποιήσει το όραμα της «Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών».
Η αποδοχή αυτή ερχόταν σε μια στιγμή που άρχιζαν ή θα έπρεπε να άρχιζαν να γίνονται αντιληπτά τα όρια και το κόστος της πολιτικής αυτής: Η συμμαχική αλληλεγγύη είχε αρχίσει να διασπάται, οι Τούρκοι εθνικιστές παρέμεναν άκαμπτοι και απέμενε μόνη η Βρετανία να υποστηρίζει την εφαρμογή της συνθήκης των Σεβρών. Οι Τούρκοι εθνικιστές δεν ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν τους όρους της συνθήκης και ακολουθούσαν μια στρατηγική συνεχούς υποχώρησης στην Ανατολία έως ότου καταπονηθεί ο αντίπαλος. Εξάλλου, η βαθύτατα διαιρεμένη ελληνική κοινωνία διακατεχόταν από σύνδρομο πολεμικής κόπωσης. Η αναθεώρηση της πολιτικής του αντιβενιζελισμού διαμορφώθηκε υπό το κράτος του συνδρόμου της επέμβασης της Entente του 1917 και της τάσης των δύο παρατάξεων να διαμορφώνουν τη στάση τους βασιζόμενες περισσότερο στην εικαζόμενη ισχύ των μεγάλων δυνάμεων, ιδίως της Βρετανίας, και λιγότερο στις πραγματικές δυνατότητες της χώρας. Ο Δημήτριος Γούναρης συνέλαβε την ελληνική πολιτική σε ένα σχήμα δυϊσμού: Η Ελλάδα θα επέλεγε την κυβέρνησή της ανενόχλητη από συμμαχικές επεμβάσεις και σε αντάλλαγμα θα ακολουθούσε πιστά τη βρετανική πολιτική στην περιοχή χωρίς να ζητήσει οποιαδήποτε ενεργό συνδρομή.
Το καίριο σημείο συνεπώς που οδήγησε στην ιστορική ήττα των Ελλήνων στη Μικρά Ασία ήταν η κακή διάγνωση των συσχετισμών ισχύος, όχι η επάνοδος του Κωνσταντίνου.
 

 

 
CONTACTS

Sophia Zoumboulaki
Assistante administrative pour la Direction des Études
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
+ 30 210 36 79 904

Nolwenn Grémillet
Communication
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
+ 30 210 36 79 943


 

ARCHIMAGE : les dernières images

IMAGE
Thasos - Acropole, Athénaion (sanctuaire d'Athéna), GTh 65 - L10034-005

Sujet : rempart temple krépis remploi, parement extérieur avec orthostates à boutisses, tronçon au Sud-Ouest de l'Athénaion Matériau : marbre,
Archimage est destiné à la mise en ligne progressive des documents graphiques et photographiques, conservés au service des Archives de l'EfA.

LA CHRONIQUE DES FOUILLES

TANAGRA-5962
Dans la région de Tanagra antique, A. Charami (IXe éphorie des antiquités préhistoriques et classiques) a mené en 2007 une fouille et des travaux de restauration sur une tombe de type macédonienne, connue depuis 1895 et qui se trouve à l’intérieur de la zone de l’aéroport militaire. Les travaux ont révélé une tombe de type macédonien, à dromos en escalier à dix marches (long. 5 m ; larg. 0,70-1,10 m) et à chambre funéraire unique voûtée (fig. 1-2). Le monument est orienté Nord-Est/Sud-Ouest, avec l’entrée au Nord-Est. Il est construit en appareil régulier de blocs de poros ; le sol est en terre compacte et la chambre (11,45 m2) était fermée par une porte en marbre à double battants dont trois fragments avaient été transportés au Musée de Schimatari dès le XIXe s. À l’intérieur de la chamb
....
Consulter la Chronique des fouilles