Archive of FSA events

 

Plaque héraldique, église d’Aghia Triada, rue des Chevaliers, Rhodes / Ανάγλυφη εραλδική πλάκα, ναΰδριο της Αγίας Τριάδας, οδός Ιπποτών, Ρόδος


Mercredi 07 juin 2017
Τετάρτη 07 Ιουνίου
2017
19:00


Alexandre FARNOUX directeur de l'École française d’Athènes / διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Les activités de l’École française d’Athènes en 2016 / Το έργο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών κατά το 2016

Gilles GRIVAUD professeur d’histoire médiévale à l’université de Rouen / καθηγητής μεσαιωνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν (Γαλλία)
La Grèce franque, une société de l’expérimentation ? / Η φράγκικη Ελλάδα: μια κοινωνία πειραματισμών;


Τraduction simultanée / Ταυτόχρονη μετάφραση

Auditorium de l’Institut français de Grèce, 31 rue Sina / Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Σίνα 31


Cette année, pour la première fois, vous pourrez suivre la conférence annuelle de l’École française d’Athènes à distance et en direct (streaming). Pour cela, il vous suffira de vous rendre sur la page d’accueil du site de l’EFA à l’heure de la conférence et de cliquer sur la langue de votre choix (français ou grec).
 
Φέτος, μπορείτε για πρώτη φορά να παρακολουθήσετε την ετήσια διάλεξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών απευθείας σε ζωντανή μετάδοση (live streaming): αρκεί να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γαλλικής Σχολής την ώρα της διάλεξης και να πατήσετε πάνω στο εικονίδιο με την γλώσσα της επιλογής σας (γαλλικά ή ελληνικά).
 

Pour en savoir plus... / Περισσότερα....

Les activités de l’École française d’Athènes en 2016
 
Alexandre Farnoux,  directeur de l'École française d’Athènes, présente le bilan des activités de l'EFA en 2016.

Το έργο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών κατά το 2016
Ο Alexandre Farnoux, διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, θα κάνει έναν απολογισμό των δράσεων της Σχολής για το 2016.

La Grèce franque, une société de l’expérimentation ?
La prise de Constantinople, le 12 avril 1204, marque une rupture fondamentale dans l'histoire politique du monde grec médiéval. Par leur retentissante conquête, les croisés et leurs alliés vénitiens accentuent leur immixtion dans les affaires de l'Empire byzantin en contrôlant de nombreux territoires, qu'ils transforment en principautés, en seigneuries ou en colonies, parfois éphémères ; néanmoins, si le royaume de Thessalonique s'effondre dès 1224, la Crète demeure possession vénitienne jusqu'en 1645/1669, alors que les îles Ioniennes restent sous la protection de l'étendard de saint Marc jusqu'en 1797.
En dépit de points de vue divergents exprimés sur cette époque, la domination franque et vénitienne sur les pays grecs apparaît comme une période féconde en maints domaines. En effet, les Francs, les Italiens et les Grecs ont su élaborer un modus vivendi nécessaire pour pacifier les relations politiques, sociales et économiques. Le droit, la fiscalité, la religion, la littérature, l'art représentent autant de domaines où se manifeste l'adaptation réciproque des différents groupes ethniques et confessionnels, chacun défendant ses propres institutions au nom du respect des coutumes. Tout bien considéré, cette page heurtée de l'histoire médiévale illustre, une fois encore, la capacité d'adaptation de l'hellénisme dans la longue durée.

Η φράγκικη Ελλάδα: μια κοινωνία πειραματισμών;
Η  Άλωση  της  Κωνσταντινούπολης,  στις  12 Απριλίου 1204, αποτελεί μια θεμελιακή ρήξη στην πολιτική ιστορία του ελληνικού κόσμου τον Μεσαίωνα. Με την τρανταχτή κατάκτησή τους οι σταυροφόροι και οι ενετοί σύμμαχοί τους υπογραμμίζουν την ανάμειξή τους στις υποθέσεις  της  Βυζαντινής  αυτοκρατορίας, ελέγχοντας πολλά εδάφη τα οποία μετατρέπουν σε πριγκιπάτα, φέουδα ή αποικίες, που σε μερικές περιπτώσεις έχουν εφήμερο χαρακτήρα.
Παρά  τις  αποκλίνουσες  απόψεις  που  έχουν διατυπωθεί  σχετικά  με  την  εποχή  αυτή,  η φραγκική και ενετική κυριαρχία στα ελληνικά εδάφη  εμφανίζεται  ως  μια  γόνιμη  περίοδος σε πολλούς τομείς. Πράγματι οι Φράγκοι, οι Ιταλοί και οι Έλληνες μπόρεσαν να αναπτύξουν ένα modus vivendi που ήταν απαραίτητο έτσι ώστε να εξομαλυνθούν οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις.
Κι αν εξετάσουμε τα πράγματα προσεκτικά, αυτή η τραχιά σελίδα της μεσαιωνικής ιστορίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη διαχρονική ικανότητα προσαρμογής του ελληνισμού.
 

 

 
CONTACTS

Sophia Zoumboulaki
Assistante administrative pour la Direction des Études
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 30 210 36 79 904

Nolwenn Grémillet
Communication
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 30 210 36 79 943


 

Read online

The library

Newsletter

Archaeology in Greece ONLINE

Lyttos
Lyttos. Angelos Chaniotis (Princeton Institute for Advanced Study) reports on the discovery of a statue of Hadrian, discovered during new excavations at the site of...
....
A collaborative project with the BSA.

Databases