Rencontres épigraphiques
Επιγραφικές συναντήσεις

Mardi 25 novembre
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
15:00

Musée épigraphique- 1, rue Tositsa / Επιγραφικό Μουσείο- Τοσίτσα 1


La spécialité de mousikos dans les inscriptions grecques

S. Perrot -  EFAEn partenariat avec le Musée épigraphique, la Société épigraphique grecque et l’École britannique d’Archéologie
Σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, την Ελληνική Επιγραφική Εταιρία και τη βρετανική Σχολή Αθηνών