Archive of FSA events

 
 


 

Janvier Ιανουάριος 
Lundi 19
Δευτέρα 19
17:00

Atelier des jeunes chercheurs / Εργαστήριο νέων ερευvητών
Αmarande Laffon  Université Paris Sorbonne
L’anarkhia institutionnelle en Grèce antique
Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA
Pour en savoir plus

 
Jeudi 29
Πέμπτη 29
19:00

Conférence / Διάλεξη
François Hartog  EHESS
Vers une nouvelle condition historique
Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA
Pour en savoir plus

 
 Février Φεβρουάριος

Vendredi 20- Samedi 21

Παρασκευή 20- Σάββατο 21

Colloque / Συνέδριο
Julien Fournier  EFA Myrina Κalaitzi - Paschalis Paschidis  EIE/IIE 
Anne-Marie Guimier-Sorbets  Université Paris Ouest Nanterre 
Claudia Antonetti  Università Ca’ Foscari Venezia
Βορειοελλαδικά. Histoires du monde des ethnè
Colloque international en l’honneur de Miltiade B. Hatzopoulos
Auditorium
«Léonidas Zervas»EIE / Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»ΕΙΕ
Programme
 
 
 Mars Μάρτιος 
Jeudi 12
Πέμπτη 12
19:00

Conférence / Διάλεξη
Παναγιώτης Τουρνικιώτης  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχιτεκτονική και Αρχαιότητα : οι χώροι γύρω από την Ακρόπολη
Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA

Vendredi 13
Παρασκευή 13

Journée d’études / Ημερίδα
Julien Fournier  EFA Maria Gabriella Parissaki  EIE/IIE
Hégémonie romaine en Grèce du Nord - IIΙ
Auditorium
«Léonidas Zervas» EIE / Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» ΕΙΕ
Programme
 

Lundi 16
Δευτέρα 16
15:00


17:00

Atelier des jeunes chercheurs / Εργαστήριο νέων ερευvητών
Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA
Fanny Arnaud  EHESS
Étudier la mémoire des violences de masse en Croatie. Épreuve épistémologique, méthodologique et éthique
Laetitia Phialon 
EFA Santo Privitera  Université d’Athènes Giorgia Baldacci  Venice University Ca’ Foscari
Testing Aegean Storage Strategies and Practices from Pots to Walls in Minoan and Mycenaean Contexts

Jeudi 19
Samedi 21

Πέμπη 19
Σάββατο 21

Colloque / Συνέδριο
Ludovic Thély  EFA Anna Cannavo  EFA
Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire : transitions et ruptures de la fin de l’Âge du bronze au début de l’époque hellénistique
 
Salle des conférences de l’EFA - Maison de Chypre / Αίθουσα διαλέξεων της EFA - Σπίτι της Κύπρου
Programme du colloque
Programme de l'exposition
 
 
 
 
 Avril Απρίλιος
 
Jeudi 30
Πέμπτη 30
19:00

 
 
Conférence / Διάλεξη
Ελένη Κονδύλη
  Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής
Οι αραβικές σπουδές στην Ελλάδα / Les études arabes en Grèce
Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA
 Mai Μάιος
 

Jeudi 21
Πέμπτη 21
19:00

 
 
Conférence / Διάλεξη
Βασίλειος Αραβαντινός
  Επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων
Η νέα ανασκαφική έρευνα και μελέτη του μυκηναϊκού ανακτορικού συγκροτήματος των Θηβών
Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA
 Juin Ιούνιος
 
Mercredi 03
Τετάρτη 03
19:00

 
Conférence / Διάλεξη
Alexandre Farnoux  EFA
Les travaux de l’École française d’Athènes en 2014
Αnastassios Anastassiadis
  McGill University
Pour une archéologie de la première guerre mondiale en Grèce : l’Armée d’Orient
Auditorium de l’IFG / Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Vendredi 05
Παρασκευή 05

Journée d’études / Ημερίδα
Laetitia Phialon  EFA
From Mountain to Sea: Investigations on Bronze Age and Geometric Modes of Socioeconomic Organization on either Side of the Corinthian Gulf
Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA
Lundi 08
Δευτέρα 08
17:00

 
 
Atelier des jeunes chercheurs / Εργαστήριο νέων ερευvητών
Basma Zerouali 
EFA Sylvain Perrot  EFA
Intellectuels d’origine grecque au cœur de la Nahda : Mikhail Mishaqa Petraki (1800-1888)

Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA
 
   
L’EFA hors site     Η EFA εκτός έδρας
 

06 janvier
06 Ιανουαρίου

 

Journée d’études / Ημερίδα
Programme MEDITER
L’anthropologie de la Méditerranée

Paris, France / Παρίσι, Γαλλία

12 mars
12 Μαρτίου

Colloque / Συνέδριο
Programme Les Balkans et la Méditerranée, objet commun/regard croisé
Communautés, minorités, reconnaissance en Méditerranée et dans les Balkans

Lyon, France / Λυών, Γαλλία

Programme
 

13-14 avril
13-14 Απριλίου 
 
Colloque / Συνέδριο
Programme Conflits d’archives
Ouvrir les archives : enjeux, débats, conflits

Pierrefitte-sur-Seine, France / Pierrefitte-sur-Seine, Γαλλία

20-23 mai
20-23 Μαΐου

Colloque / Συνέδριο
UMR 5189 Hisoma - Institut archéologique de Tirana - EFA - EFR
VIe colloque sur l’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité

Tirana, Albanie / Τίρανα, Αλβανία

02-03 juin
02-03 Ιουνίου

Colloque / Συνέδριο
Programme Les Balkans et la Méditerranée, objet commun/regard croisé
Habiter la modernité en Méditerranée et dans les Balkans : situations frontalières et migratoires
Aix-en-Provence, France / Aix-en-Provence, Γαλλία

 

18-20 juin
18-20 Ιουνίου

Colloque / Συνέδριο
EFR - EFA - Labex Archimède
Quand naissent les dieux, la fondation des sanctuaires antiques: motivations, agents, lieux
Rome, Italie / Ρώμη, Ιταλία
 
 


Séminaires     Σεμινάρια
 
Rencontres épigraphiques
En partenariat avec le Musée épigraphique, la Société épigraphique grecque et l’École britannique d’Archéologie

Επιγραφικές συναντήσεις
Σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, την Ελληνική Επιγραφική Εταιρία και τη βρετανική Σχολή Αθηνών

Pour en savoir plus...
 
Rencontres numismatiques
En partenariat avec l’Université d’Athènes et l’École belge d’Archéologie

Νομισματικές συναντήσεις
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή

Pour en savoir plus...


Programme 2014-2015
 
Séminaire ouvert d’histoire économique
En partenariat avec l’Université d’Athènes et l’Université Panteion
Salle du conseil des Archives Historiques de l’Université d’Athènes - 45, rue Skoufa

Ανοιχτό σεμινάριο οικονομικής ιστορίας
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστήμιο Αθηνών - Σκουφά 45

Accès au programme / πρόγραμμα
 
Séminaire de recherche mensuel. Sociétés urbaines méditerranéennes et levantines. Histoire et anthropologie
En partenariat avec l’EHESS, l’INALCO et l’IFEA. Paris, France.

Μηνιαίο μεταπτυχιακό σεμινάριο. Αστικές κοινωνίες της Μεσογείου και της Ανατολής. Ιστορία και ανθρωπολογία
Σε συνεργασία με τους φορείς EHESS, INALCO και IFEA. Παρίσι, Γαλλία

Accès au programme / πρόγραμμα


Pour imprimer le programme au format A4, cliquer sur le bouton Imprimer en haut de la page.


 
 

Read online

The library

Newsletter

Archaeology in Greece ONLINE

Ancient Corinth

Ancient Corinth. Christopher Pfaff (ASCSA) reports on the 2020 excavations in the northeast of the theatre area at Ancient Corinth.

Work was confined to a single four-week session in June and was limited to one 4 x 7 meter trench excavated by a small team of workers supervised by Manolis Papadakis and the Director. Although the original intention had been to open up more of the area at the north end of the plot of land...

....
A collaborative project with the BSA.

Databases