Latest news


Conférence / Διάλεξη

 02.06.2018
 
Η Σαμοθράκη και η διασπορά της Γραμμικής Α γραφής στο Αιγαίο της 2ης χιλιετίας π.Χ.

Maurizio Del Freo (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, Roma)
Δημήτρης Μάτσας (Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Κομοτηνή)
Julien Zurbach (Ecole normale supérieure, Archéologie et Philologie d'Orient et d'Occident, Paris)


Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
 

Η ύπαρξη γραφής στο προϊστορικό Αιγαίο που συνδέεται άμεσα με την Κρήτη ή τον λεγόμενο Μινωικό Πολιτισμό, αναγνωρίστηκε αρχικά από τον Sir Arthur Evans πάνω στις σφραγίδες και άλλα ενεπίγραφα αντικείμενα, τα οποία είχε βρει και αγοράσει στη διάρκεια των ταξιδιών του στην Κρήτη στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι σφραγίδες έφεραν σημεία μίας γραφής που ονομάστηκε Ιερογλυφική ή Εικονογραφική. Στη συνέχεια ο ίδιος αναγνώρισε και δυο άλλες γραφές, τη Γραμμική Α και τη Γραμμική Β, τις οποίες θεώρησε εξέλιξη της Ιερογλυφικής. Ενώ η Γραμμική Β, η οποία σχετίζεται με την Μυκηναϊκή παρουσία στην Κρήτη, είναι η νεότερη από τις τρεις, δεν είναι ακόμα γνωστό ποια είναι παλαιότερη από τις δυο πρώτες. Το θέμα του Σεμιναρίου του Σαββάτου, 2 Ιουνίου 2018, είναι η Γραμμική Α και ιδιαίτερα η διαπιστωμένη παρουσία της έξω από την Κρήτη (Λακωνία, Κύθηρα, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μίλητος και Σαμοθράκη). Η Σαμοθράκη θα μας απασχολήσει περισσότερο τόσο για λόγους γεωγραφικούς όσο και επειδή έδωσε μια νέα διάσταση στο πρόβλημα της Κρητικής-Μινωικής εξάπλωσης στο Αιγαίο.


Σύντομα βιογραφικά
Ο Maurizio Del Freo είναι ερευνητής στο Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, Consiglio Nazionale delle Ricerche, στη Ρώμη, με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα την Αιγαιακή και Μυκηναϊκή επιγραφική, την Μυκηναϊκή ανακτορική οικονομία, τη Μυκυναϊκή γεωγραφία και διαχείριση. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή που εκπόνησε με την εποπτεία της Anna Sacconi και θέμα τα Μυκηναϊκά κτηματολόγια το 1994 που δημοσιεύτηκε το 2005 (I censimenti di terreni nei testi in lineare B, Pisa-Roma). Είναι ένας από τους συγγραφείς του τόμου έκδοσης των κειμένων της Γραμμικής Β από τη Θήβα Thèbes. Fouilles de la Cadmée IV. Les textes de Thèbes (1-433). Translittération et tableau des scribes, Pisa-Roma 2005· επίσης συνέγραψε με τον Massimo Perna το εγχειρίδιο Manuale di Epigrafia Micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B, Padova 2016. Από το 2006 συντάσσει τις εκθέσεις για τα νέα κείμενα από το πρωτο-ιστορικό Αιγαίο και είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Minos. Revista de filología egea, Salamanca. Τέλος, από το 2015 διευθύνει τα Incunabula Graeca.
Ο Δημήτρης Μάτσας γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου παρακολούθησε τις εγκύκλιες σπουδές. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου είναι και διδάκτωρ (Η Σαμοθράκη και η Νεότερη Νεολιθική στο ΒΑ Αιγαίο). Παρακολούθησε επίσης μαθήματα προϊστορικής και θεωρητικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Cambridge. Αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1979 μέχρι το 2014, πέρασε το σύνολο σχεδόν της υπηρεσιακής αρχαιολογικής του ζωής στη Θράκη. Ασχολήθηκε κυρίως με την αρχαιολογική έρευνα της Σαμοθράκης και ιδιαίτερα με την ανασκαφή στις θέσεις Μικρό Βουνί και Βρυχός που συνδέονται με την προϊστορία και πρωτοϊστορία του νησιού. Επίσης, στο πλαίσιο της εργασίας του στο Ιερό των Μεγάλων Θεών μελέτησε θέματα μυστηριακής λατρείας και των προϊστορικών καταβολών της. Εκτός Σαμοθράκης έσκαψε στην τούμπα της Παραδημής και στη Μαρώνεια. Δημοσίευσε άρθρα σε Ελληνικά και ξένα αρχαιολογικά περιοδικά καθώς και συλλογικούς τόμους.
Ο Julien Zurbach υπήρξε από το 2005 μέχρι το 2009 μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και από το 2009 είναι αναπληρωτής καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στην Ecole normale supérieure στο Παρίσι. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πρώιμη Ελληνική οικονομική και κοινωνική ιστορία και την Μυκηναϊκή επιγραφική και αρχαιολογία. Το 2008 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή που εκπόνησε με την εποπτεία του Pierre Carlier και θέμα τη διανομή και την εκμετάλλευση της γης από τους Μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι την Αρχαϊκή περίοδο, η οποία δημοσιεύθηκε στο Bordeaux το 2017 με τίτλο Les hommes, la terre et la dette en Grèce, ca 1400 - ca 500 BC. Ήταν (2008-2016) συν-διευθυντής της Ελληνο-Γαλλικής ανασκαφής στην Κίρρα της Φωκίδας. Μελέτησε και δημοσίευσε αρχαιολογικό υλικό από τα Μάλια της Κρήτης (ΥΜ ΙΙΙ κεραμική από την επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα) την Κίρρα (ΥΕ ΙΙΙ κεραμική) και την Μίλητο (ΥΕ ΙΙΙ στρωματογραφία, αρχιτεκτονική και κεραμική).
 

 

 
CONTACTS

Sophia Zoumboulaki
Assistante administrative pour la Direction des Études
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 30 210 36 79 904

Nolwenn Grémillet
Communication
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 30 210 36 79 943


 

Read online

The library

Exposition EFA 175

Archaeology in Greece ONLINE

Kalamata

Kalamata. M. Kappas and M. Kamitsi (Ephorate of Antiquities of Messenia), report on the excavation held during the construction of the motorway. The excavation revealed 2.000 m2 parts of an old aqueduct 500...

....
A collaborative project with the BSA.

Databases