New acquisitions

Horaires d'ouverture

Lundi - Vendredi
Δευτέρα - Παρασκευή

9.00 - 20.00

Samedi
Σάββατο

9.00 - 14.30Dikili Tash I, Fouilles de Jean Deshayes, 1961-1975 Volume 3, : village préhistorique de Macédoine orientale
pubiées sous la direction de René Treuil ; par Dimitra Malamidou et Christina Marangou
9782869583108
Οδοιπορικό στην προϊστορική Μακεδονία = = Prehistoric Macedonia :
Α. Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Α. Πιλάλη-Παπαστερίου
9789602608692
The Pylos tablets transcribed : deuxième édition
Jean-Pierre Olivier, Maurizio Del Freo
9788833592053
The mason's marks of minoan Knossos
by Sinclair Hood ; edited by Lisa Maria Bendall
9780904887716
The mason's marks of minoan Knossos
by Sinclair Hood ; edited by Lisa Maria Bendall
9780904887716
Athribis V, Archäologie im Repit-Tempel zu Athribis 2012-2016
Marcus Müller, Mohamed El-Bialy, Mansour Boraik
9782724707403
Athribis V, Archäologie im Repit-Tempel zu Athribis 2012-2016
Marcus Müller, Mohamed El-Bialy, Mansour Boraik
9782724707403
Fouilles exécutées à Malia : Le Bâtiment Dessenne et les abords Sud-Ouest du palais dans l’établissement pré- et protopalatial de Malia
sous la direction de Maud Devolder ; par Maud Devolder, Ilaria Caloi ; avec la collaboration de Athos Agapiou, Maria Emanuela Alberti, Maria Anastasiadou,... [et al.]
9782869583016
Fouilles exécutées à Malia : Le Bâtiment Dessenne et les abords Sud-Ouest du palais dans l’établissement pré- et protopalatial de Malia
sous la direction de Maud Devolder ; par Maud Devolder, Ilaria Caloi ; avec la collaboration de Athos Agapiou, Maria Emanuela Alberti, Maria Anastasiadou,... [et al.]
9782869583016
A Companion to ancient Egypt
edited by Alan B. Lloyd
9781444320053
A companion to ancient Egyptian art
edited by Melinda K. Hartwig
9781118325070
Pylos und sein Heer : Untersuchungen zum spätmykenischen Militärwesen
Klaus Tausend ; mit Beiträgen von Fritz Blakolmer, Andreas Konecny und Michaela Zinko
9783515121224
Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
Ντόρας Βασιλικού
Αθήναι : Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία , 2019
9789605047436
The textile revolution in Bronze Age Europe : production, specialisation, consumption
edited by Serena Sabatini, Sophie Bergerbrant
9781108493598
Nordost-Tor und persische Belagerungsrampe in Alt-Paphos IV, Skulpturen, Votivmonumente und Bauteile in der Belagerungsrampe
Danielle Leibundgut Wieland, Veronica Tatton-Brown ; mit einem Beitrag von Franz Georg Maier ; und einem Analysebericht von Min Lo, Qinglin Ma, Marie-Louise von Wartburg und Heinz Berke
9783954904105
Ras Ibn Hani II, Les textes en écritures cunéiformes de l'âge du Bronze récent : fouilles 1977 à 2002
par Pierre Bordreuil †, Dennis Pardee et Carole Roche-Hawley ; avec un avant-propos de Jacques Lagarce
9782351597569
Δαίδαλος : στα ίχνη του μυθικού τεχνίτη : κατάλογος έκθεσης 10 Μαΐου 2019 - 1 Μαρτίου 2020, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ; επιμέλεια Στέλλα Μανδαλάκη
9786188233126
Breaking the surface : an art/archaeology of prehistoric architecture
Doug Bailey
Oxford : Oxford University Press , 2018
9780190611903
The Knossos tablets
a transliteration by José L. Melena ; in collaboration with Richard J. Firth
Philadelphia : INSTAP Academic Press , 2019
9781931534963
Exploring a terra incognita on Crete : recent research on Bronze Age habitation in the southern Ierapetra Isthmus
edited by Konstantinos Chalikias and Emilia Oddo
Philadelphia, (Pen) : INSTAP Academic Press , 2019
9781931534994
Habitus? : The Social Dimension of Technology and Transformation
edited by Sławomir Kadrow & Johannes Müller
9789088907838
Η Παλαιολιθική εποχή στη Δυτική Αχαΐα : ευρήματα και πορίσματα των επιφανειακών ερευνών
Ανδρέας Ντάρλας
Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , 2018
9789603863892
Από τον κόσμο του Ομήρου : Τήνος και Κυκλάδες στη Μυκηναϊκή εποχή : Τήνος, Μουσείο μαρμαροτεχνίας 12/7-14/10/2019 = = From Homer's world : Tenos and the Cyclades in the Mycenaean Age
επιστημονική επιμέλεια Αναστασία Αγγελοπούλου
Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , 2019
9789603864189
Country in the city : agricultural functions of protohistoric urban settlements (Aegean and Western Mediterranean)
edited by Dominique Garcia, Raphael Orgeolet, Maia Pomadere, Julian Zurbach
9781789691320
Death in mycenaean Laconia : a silent place
Chrysanthi Gallou
9781789252422
Les restes humains anténéandertaliens Apidima 1 et Apidima 2 : Arépolis, Laconie, Péninsule du Mani, Péloponnèse, Grèce : des Homo erectus européens évolués en voie de néandertalisation
sous la direction de Marie-Antoinette de Lumley ; par Gaspard Guipert, Marie-Antoinette de Lumley, Henry de Lumley... [et al.]
9782271126351
The Late Bronze and Early Iron ages of Southern Canaan
edited by Aren M. Maeir, Itzhaq Shai and Chris McKinny
9783110626704
From Stonehenge to Mycenae : the challenges of archaeological interpretation
John C. Barrett and Michael J. Boyd
London : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc , 2019
9781474291897
Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances
sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp
9782707188786
Keeping watch in Babylon : the astronomical diaries in context
edited by Johannes Haubold, John Steele, Kathryn Stevens
9789004397750
Gender and methodology in the ancient Near East : approaches from Assyriology and beyond
Stephanie Lynn Budin, Megan Cifarelli, Agnès Garcia-Ventura (eds.)... [et al.]
9788491680734
The prehistory of Bohemia 2, The neolithic
Marie Zápotocká ; Ivan Pavlů (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
9788087365557
The prehistory of Bohemia 1, The palaeolithic and mesolithic
Jan Fridrich, Karel Valoch ; Slavomil Vencl (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
9788087365540
The prehistory of Bohemia 3, The eneolithic
Miroslav Dobeš, Jan Turek, Milan Zápotocký ; Evžen Neustupný (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
9788087365564
The prehistory of Bohemia 4, The bronze age
Ondřej Chvojka, Eva Čujanová-Jílková, Jiří Hrala, ... [et al.] ; Luboš Jiráň (ed.) ; contribution from Jan Blažek, Jan Bouzek, Pavel Břicháček, ... [et al.] ; [English translation David J. Gaul]
9788087365571
The prehistory of Bohemia 5, The early iron age - the Hallstatt period
Miloslav Chytráček, Petr Drda, Drahomír Koutecký, ... [et al.] ; Natalie Venclová (ed.) ; contribution from Pavel Sankot ; [English translation David J. Gaul]
9788087365588
The prehistory of Bohemia 6, The late iron age - the La Tène period
Petr Drda, Jan Michálek, Jiří Militký, ... [et al.] ; Natalie Venclová (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
9788087365595
The prehistory of Bohemia 7, The roman iron age and the migration period
Eduard Droberjar, Jiří Militký, Jiří Musil, ... [et al.] ; Vladimír Salač (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
9788087365601
Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο Μέρος Β', τα κινητά ευρήματα
Ελένη Μαντζουράνη, Ιωάννης Βοσκός
Αθήνα : Athens University Review of Archaeology , 2019
9786188110199
Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο Μέρος Β', τα κινητά ευρήματα
Ελένη Μαντζουράνη, Ιωάννης Βοσκός
Αθήνα : Athens University Review of Archaeology , 2019
9786188110199
Η γραφή στο προϊστορικό Αιγαίο : Γραμμική Α', Ιερογλυφική, Δίσκος της Φαιστού, Κυπριακές γραφές
Αγγελος Τσαγράκης
Αθήνα : Ινστιτούτο Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα , 2019
9789603544920
Superis deorum gratus et imis : Papers in memory of János György Szilágyi
edited by Nincenzo Bellelli & Árpád M. Nagy
Roma , 2018
9788871409351
Paths into script formation in the ancient Mediterranean
edited by Silvia Ferrara and Miguel Valério
9788871408989
Alassa : excavations at the Late Bronze Age sites of Pano Mantilaris and Paliotaverna : 1984-2000
by Sophocles Hadjisavvas ; with contributions by Priscilla Keswani and Ariane Jacobs ; appendices by Joan Aruz, Lina Kassianidou and Lente Van-Brempt, ... [et al.]
9789963364701
The rod and measuring rope : Festschrift for Olof Pedersén
edited by Mattias Karlsson
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag , 2019
9783447112246
Cultural encounters in Near Eastern history
edited by Thomas K. Hertel, Mogens T. Larsen, Kim Ryholt
9788763543873
New directions in Cypriot archaeology
edited by Catherine Kearns and Sturt W. Manning
9781501732690
Mediterranea itinera : studies in honour of Lucia Vagnetti
edited by Marco Bettelli, Maurizio Del Freo, Gert Jan van Wijngaarden
9788880803409
Globalization in prehistory : contact, exchange, and the "People without History"
edited by Nicole Boivin,... Michael D. Frachetti,...
9781108429801
Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο Μέρος Α', στρωματογραφία και αρχιτεκτονική
Ελένη Μαντζουράνη
Λευκωσία : Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων , 2009
9789963364480
Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο Μέρος Α', στρωματογραφία και αρχιτεκτονική
Ελένη Μαντζουράνη
Λευκωσία : Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων , 2009
9789963364480
The Pylos regional archaeological project : a retrospective
edited by Jack L. Davis and John Bennet
9780876619681
Akrotiri, Thera : Middle Bronze Age pottery and stratigraphy
Irene Nikolakopoulou ; with contributions by Carl J. Knappett, Jillian Hilditch, Iro Mathioudaki,... [et al.]
Athens : The Archaeological Society at Athens , 2018
9786185047405
Akrotiri, Thera : Middle Bronze Age pottery and stratigraphy
Irene Nikolakopoulou ; with contributions by Carl J. Knappett, Jillian Hilditch, Iro Mathioudaki,... [et al.]
Athens : The Archaeological Society at Athens , 2018
9786185047405
Palaikastro building 1
edited by J. A. MacGillivray and L. H. Sackett ; with contributions by J. N. Bottema-Mac Gillavry, T. F. Cunningham, C. Doherty,... [et al.]
9780904887709