Ιδιωτικές επιστολές από την Ύστερη Αρχαιότητα


Ιδιωτικές επιστολές από την Ύστερη Αρχαιότητα (4ος-7ος αι. μ.Χ.): νέα ανέκδοτα ευρήματα στο ιστορικό τους πλαίσιο

Αμφιλόχιος Παπαθωμάς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

 

 

Στην ομιλία θα παρουσιαστούν περίπου τριάντα ανέκδοτες ελληνικές παπυρικές ιδιωτικές επιστολές της ύστερης αρχαιότητας (4ος-7ος αι. μ.Χ.), οι οποίες φυλάσσονται στη Συλλογή παπύρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας και πρόκειται να δημοσιευθούν στον επόμενο τόμο της επιστημονικής σειράς Corpus Papyrorum Raineri (De Gruyter, 2024). Αυτές οι άγνωστες μέχρι σήμερα παπυρικές επιστολές εντάχθηκαν στη Συλλογή παπύρων της Βιέννης στο μεγαλύτερο μέρος τους τον όψιμο δέκατο ένατο αιώνα, παρέμεναν, ωστόσο, για περισσότερα από 130 χρόνια αδημοσίευτες και ως εκ τούτου μη προσβάσιμες για το επιστημονικό και το ευρύτερο κοινό. Προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και επιστολογραφίας κατά την ύστερη αρχαιότητα και το πρώιμο Βυζάντιο, αλλά και για τη διοικητική, κοινωνική, οικονομική, ακόμη και την πολιτική ιστορία της Αιγύπτου κατά την τελευταία αυτή περίοδο της ελληνορωμαϊκής κυριαρχίας στη χώρα του Νείλου και των περσικών και αραβικών κατακτήσεων του έβδομου αιώνα μ.Χ. Σημαντική είναι και η συμβολή των νέων αυτών επιστολών στην καταγραφή της ιστορίας των νοοτροπιών στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη μετάβαση από την αρχαιότητα στον μεσαίωνα. Τέλος, η έκδοση των νέων κειμένων θα ενταχθεί στα ευρύτερα συμφραζόμενα της δημοσίευσης αυτή την περίοδο νέων ελληνικών παπύρων της μετακλασικής αρχαιότητας.


Aller au contenu principal