«Στους ήχους της Πυθίας: Η μουσική των Δελφών»:
Μια θεματική βραδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων