Rencontres épigraphiques
Επιγραφικές συναντήσεις

Mardi 05 Mai
Τρίτη 05 Μαΐου

15:00

Musée épigraphique- 1, rue Tositsa / Επιγραφικό Μουσείο- Τοσίτσα 1


The Corpus of Bilingual Greek and Latin Inscriptions at Delos.


P. A. Butz - Savannah College of Art and Design®
American School of Classical Studies at Athens
En partenariat avec le Musée épigraphique, la Société épigraphique grecque et l’École britannique d’Archéologie
Σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, την Ελληνική Επιγραφική Εταιρία και τη βρετανική Σχολή Αθηνών