Marchés publics

Appels d'offres en cours

Διαγωνισμός για την επαναβιβλιοδέτηση ή/και την αποκατάσταση των τρεχουσών συλλογών της Βιβλιοθήκης της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

 Λεπτομέρειες διαγωνισμού:
Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά στην  επαναβιβλιοδέτηση ή/και την αποκατάσταση των τρεχουσών συλλογών της Βιβλιοθήκης της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
 
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 27 Ιουλίου 2017
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21 Αυγούστου 2017 – 12:00 (ώρα Αθήνας)
 
Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού
Διαγωνισμός για την Επισκευή γραφείων της βιβλιοθήκης της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Λεπτομέρειες διαγωνισμού:
Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά στην επισκευή γραφείων της βιβλιοθήκης της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
 
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 13 Ιουνίου 2017
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Ιουλίου 2017 – 12:00 (ώρα Αθήνας)

Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού


FAQ

1 - Διόρθωση στο έγγραφο RCE GR (Κανονισμός του Διαγωνισμού)
ΜΕΡΟΣ 1ο , Παράγραφος 3  
Κυρία Νανσελίνα ΣΙΑΝΟΥ – Πολιτικός Μηχανικός
Ηλεκτρονική διεύθυνση : marie.jean@efa.gr  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

2 - Σχέδιο κεντρικού κτηρίου ΓΑΣ σε μορφή Autocad 2004
Σχέδιο κεντρικού κτηρίου ΓΑΣ

3 - Ερωτήσεις τεχνικής φύσεως σχετικά με τον διαγωνισμό, να αποστέλλονται γραπτώς στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δόθηκαν στο τεύχος “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ” το πολύ έως την Πέμπτη 06/07/2017

4 - Ύψη χώρων :
Δάπεδο έως  οροφή : 4,87m
Δάπεδο έως ανηρτημένη ψευδοροφή : 3,98m
 
Οι υποψήφιοι εργολάβοι θα πρέπει να επαληθεύσουν επί τόπου όλες τις διαστάσεις που τους δίνονται καθώς και αυτές των σχεδίων.

5 - Το είδος (ξύλο, αλουμίνιο, PVC) του υλικού κατασκευής των προς αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, δεδομένου ότι το κτίριο υπόκειται στις διατάξεις της  Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.
Απάντηση 1 (22/06/2017): Το υλικό κατασκευής των προς αντικατάσταση δυο εξωτερικών κουφωμάτων θα είναι ξύλο. Κανένα άλλο υλικό δε θα γίνει αποδεκτό. Ο υποψήφιος εργολάβος θα πρέπει να περιγράψει το είδος ξυλείας που θα προσφέρει.
 
 
6 - Τον τύπο των υφιστάμενων εσωτερικών μονάδων κλιματισμού, οι οποίες καταστράφηκαν.
Απάντηση 2 (22/06/2017): Ο τύπος των υφιστάμενων εσωτερικών μονάδων κλιματισμού (τρείς κασσέτες οροφής), που βρίσκονται στους καμένους χώρους γραφείων και έχουν καταστραφεί είναι «Daikin FXFQ40MBV3B»

7 - Ερώτηση: Το υαλοστάσιο και το παντζούρι,  στον χώρο του διευθυντή  θα συντηρηθεί , χρωματιστεί ;
Απάντηση (27/06/2017): Θα γίνει επισκευή, συντήρηση και χρωματισμός (εσωτερικά και εξωτερικά)   
 
8 - Στην δίφυλλη  πόρτα του χώρου του διευθυντή τι εννοείται,  " εφαρμογή συστήματος κλειδώματος με κλειδαριά πολλαπλών σημείων", (επαρκεί το πάχος της πόρτας) ;
Απάντηση (27/06/2017):  Κλειδαριά ασφαλείας, μπορεί να τοποθετηθεί και να προσαρμοστεί εξωτερικά
 
9 - " Μεταξύ της υποδοχής της βιβλιοθήκης και του γραφείου των βοηθών βιβλιοθηκονόμων θα τοποθετηθεί θύρα πυρασφάλειας Τ90", ( Θα γίνει ειδική παραγγελία και θα έχει καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης)
Απάντηση (27/06/2017): Όλοι οι υποψήφιοι εργολάβοι να προσφέρουν θύρα πυρασφαλείας Τ90 και αναφορικά με την καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης της αυτό να προσδιοριστεί στο χρονοδιάγραμμα σας.
 
 
10 -  Η ΓΣΑ επιθυμεί να της δοθεί η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δειγμάτων δαπέδου βινυλίου, απομίμησης παρκέ, δρύινου, πάχους 15mm. (εννοείτε προσφορά α) Δάπεδο βινυλίου, β) Luminate, γ) προγυαλισμένο :::)
Απάντηση (27/06/2017) : Να δοθούν τρία (3) διαφορετικά δείγματα με τις τιμές προσφοράς σας.  
 
 
11 -  Αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι εργολάβοι θα πρέπει να επαληθεύσουν επί τόπου όλες τις διαστάσεις που τους δίδονται καθώς και αυτές των σχεδίων. Έχουμε το δικαίωμα στην προγραμματιζόμενη επίσκεψη στις 27/06/2017 και ώρα 11:00 να κάνουμε αποτύπωση ή ΌΧΙ??
Απάντηση (27/06/2017) : Ναι  
 
 
12 -  Αναφέρεται ότι τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι ξύλο (το μόνο ΑΠΟΔΕΚΤΟ). Το τετράφυλλο αριστερό κούφωμα θα ανοίγει εξ' ολοκλήρου ή μόνο τα δύο μεσαία εσωτερικά. Θα ήθελε η efa:
-  να χρησιμοποιηθούν τζάμια anti -vandal??? η το ΜΟΝΟ που απαιτείται είναι διπλά ενεργειακά τζάμια.  
-  να τοποθετηθούν σήτες για τα έντομα στα εξωτερικά κουφώματα?????
Απάντηση (27/06/2017) : Όχι δεν θα τοποθετηθούν τζάμια Anti-vandal και σήτες.
 
 
13 - Στο αντικείμενο του διαγωνισμού αναφέρεται …… η ολική ανακαίνιση και η εγκατάσταση εξοπλισμών δύο γραφείων και όμορων χώρων της βιβλιοθήκης της ΓΣΑ.  Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του εξοπλισμού είναι άλλη ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ. Η εργασία που έχουμε να εκτελέσουμε είναι η παραλαβή και η εγκατάσταση του εξοπλισμού. Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε που θα παραδοθεί ο εξοπλισμός προς εγκατάσταση: πχ επί πεζοδρομίου στην ΔΙΔΟΤΟΥ?? - σε χώρο εντός της σχολή πλησίον της περιοχής των επεμβάσεων???? - στην αποθήκη του προμηθευτή σας κλπ.
Απάντηση (27/06/2017) : Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού (όπως έπιπλα γραφείου καρέκλες, ερμάρια κλπ), αποτελούν άλλη Εργολαβία. Στις εργασίες του υποψήφιου αναδόχου αυτής της εργολαβίας δεν περιλαμβάνεται η παραλαβή και η εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού.  Όμως, υπάρχει κινητός εξοπλισμός αυτή τη στιγμή συγκεντρωμένος στο γραφείο του προϊσταμένου της βιβλιοθήκης, ο οποίος θα πρέπει απομακρυνθεί ή να πεταχτεί για τη διευκόλυνση της εργολαβίας.  
 
 
14 - Αποξηλώσεις - Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κάδου μεταλλικού για τα προϊόντα αποξηλώσεων σε χώρο εντός της σχολής ή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε δρόμο η πεζόδρομο πχ. ΔΙΔΟΤΟΥ -Σινα -  Πρασσά και κατά συνέπεια να πάρουμε άδεια κατάληψης πεζοδρομίου από το Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Απάντηση (27/06/2017) : Ο κάδος θα εγκατασταθεί εντός του Parking της Γαλλικής Σχολής και δεν απαιτείται άδεια.
 
15 – Φωτογραφία φωτιστικού στον χώρο των βοηθών
27/06/2017 : Το φωτιστικό ICUZZINI skylight  που αναγράφεται μέσα στις τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 3.2.1.1), δεν υφίσταται . Για αυτόν τον λόγο επισυνάπτω φωτογραφία του φωτιστικού σώματος που υπήρχε αρχικά στην αίθουσα. (Η ποσότητα ήταν 10 τεμάχια σε 5 σειρές).
Τα φωτιστικά σώματα που αναφέρουμε είναι ενδεικτικά. Οι υποψήφιοι εργολάβοι μπορούν να προτείνουν και άλλες λύσεις , οι οποίες να εξυπηρετούν την φωτεινότητα και την αισθητική όλων των χώρων της εργολαβίας


 


 


16 - Φωτισμός: σημείο 3.2.1.1. προτελευταία παράγραφος ……….. και επαρκή  (Ελάχιστος Φωτισμός: 200/250  Lux). Ο φωτισμός σε γραφειακούς χώρους πρέπει να είναι 550/600 Lux στη στάθμη του γραφείου λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τον άμεσο φωτισμό από ανακλάσεις κλπ. Αναφορικά με τη θερμοκρασία χρώματος, νομίζω ότι για LED, αυτή κυμαίνεται σε πάνω από 4000 οΚ για θερμό λευκό φώς.
Απάντηση (28/06/2017) : Ισχύει ό,τι αναγράφεται στον πρότυπο κανονισμό ΝΒΝ ΕΝ 12464-1
 
 
17 - Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προς ανακαίνιση χώροι κάηκαν και ότι ΔΕΝ υπάρχει τρόπος ανίχνευσης βλαμμένης μόνωσης  καλωδίου το οποίο σήμερα συμπεριφέρεται καλά αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ενδέχεται να βραχυκυκλώσει προτείνεται να αλλαχθούν ΟΛΑ τα καλώδια των πυρανιχνευτών με ΝΕΑ και εάν είναι δυνατό ΝΑ ΑΛΛΑΧΘΟΥΝ και τα καλώδια των ισχυρών  230V ΔΕΗ + UPS - νέες γραμμές από πίνακα ΔΕΗ ή UPS σε σημείο ρευματοληψίας.
Απάντηση (28/06/2017) : Iσχύει ό,τι αναγράφεται στο «Υπόμνημα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών» άρθρα 3.2.1 και 3.2.1.2. Επιπλέον ο εργολάβος θα πρέπει να πιστοποιήσει τον έλεγχο των καλωδίων.

18 - Διόρθωση στο έγγραφο “Υπόμνημα Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών”
Στο άρθρο 3.2.2 : Η παράγραφος  «Τα υπάρχοντα καλώδια θα αντικατασταθούν με χάλκινα καλώδια LAN κατηγορίας 6/ Κλάσης Ε, με πρίζες RJ45» αλλάζει σε  «Τα υπάρχοντα καλώδια θα αντικατασταθούν με χάλκινα καλώδια LAN κατηγορίας 6/ Κλάσης A, με πρίζες RJ45.»
 
19 – Διευκρίνιση στο έγγραφο “Υπόμνημα Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών”  -  Άρθρο 3.3
Οι έλεγχοι στην εξωτερική μονάδα και στις τρεις εσωτερικές μονάδες που θα παραμείνουν, και γενικά στο σύστημα του κλιματισμού, θα γίνουν από τον ανάδοχο εργολάβο, μετά την υποβολή προσφοράς. Επομένως για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει π.χ. αλλαγή σωληνώσεων, πλήρωση με Freon, πρόβλημα στην εξωτερική μονάδα, θα δοθεί αργότερα νέα προσφορά, η οποία θα εγκριθεί από την Γ.Σ.Α.
Marché public d'impression / Call for Tenders for Printing Services


Type de marché : Services
Type de procédure : Procédure adaptée / Procedure adapted
Objet du marché /Subject of the procurement: Impression offset, façonnage et livraison d'ouvrages d’érudition pour le compte de l’École française d'Athènes / Offset printing, finishing and delivery of scholarly works for the École française d’Athènes
Date limite de dépôt des offres / Time limit for receipt of tenders : 02/05/2017 à 13.00 (heure d'Athènes) / 02 May 2017. Local time (Athens): 13:00.
 
 
L’identification pour accéder aux documents de la consultation n'est pas obligatoire. Toutefois, nous vous informons que cette identification vous permet de recevoir automatiquement toutes les modifications et précisions apportées éventuellement au dossier de consultation. 
Sans être authentifié lors du retrait, il vous appartiendra de récupérer ces informations par vos propres moyens en consultant régulièrement cette page web.
Pour vous identifier adresser un mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
 
The identification is not necessary to gain access to consultation. Nevertheless, we inform you that this identification will enable you to automatically receive all the modifications and precisions that might occur on the consultation file. 
Without authentication at withdrawal, it will be up to you to retrieve this information by regularly consulting this web page.
In order to identify yourself, please email Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
 

Avis de marché valant règlement de consultation
Contract notice with Tendering Rules
 
Télécharger le dossier de consultation en français
Download the procurement documents in english
 
FAQ


 

Appels d'offres clos


Διαγωνισμός για ττην υλοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών στις εγκαταστάσεις της έδρας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Λεπτομέρειες διαγωνισμού:

Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά στην Υλοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών στις εγκαταστάσεις της έδρας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
 
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 4 Νοεμβρίου 2016
 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής φακέλων : 18 Νοεμβρίου 2016 στις 12.00 (ώρα Αθήνας)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Δεκεμβρίου 2016 – 12:00 (ώρα Αθήνας)

Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού
 


Διαγωνισμός για την σύνταξη μελετών πυρασφάλειας για τα κτίρια της έδρας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και την κατάθεσή τους στις αρμόδιες αρχές

Λεπτομέρειες διαγωνισμού:
 
Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά στην σύνταξη μελετών πυρασφάλειας για τα κτίρια της έδρας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και την κατάθεσή τους στις αρμόδιες αρχές
 
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 14 Οκτωβρίου 2016
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8 Νοεμβρίου 2016 – 12:00 (ώρα Αθήνας)

Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού
 


Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών & σχετικές εργασίες διαμόρφωσης

Λεπτομέρειες διαγωνισμού: 

Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών & σχετικές εργασίες διαμόρφωσης
 
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 12 Αυγούστου 2016
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2016 – 12:00 (ώρα Αθήνας)

Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού

 


Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού

Λεπτομέρειες διαγωνισμού
 
Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού για τη Γαλλική Σχολή Αθηνών
 
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 27 Ιουλίου 2016
 
H καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατείνεται για μία (1) εβδομάδα, ήτοι έως την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 Αυγούστου

Λήψη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

 

 


Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης της συλλογής εκτύπων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Λεπτομέρειες διαγωνισμού:
 
Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης της συλλογής εκτύπων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.
 
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 13 Ιουνίου 2016
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8 Ιουλίου 2016

Λήψη του κανονισμού του διαγωνισμού και υπομνήματος υποχρεώσεων

 


Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των οπτικοακουστικών συστημάτων στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
 

Λεπτομέρειες διαγωνισμού:
 
Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των οπτικοακουστικών συστημάτων στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
 
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 10 Μαρτίου 2016
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30 Μαρτίου 2016 -12:00 (ώρα Αθηνών)
 
Λήψη του κανονισμού του διαγωνισμού

 


Διαγωνισμός για την επισκευή- ανακαίνιση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ της Σχολής
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


 

ARCHIMAGE : les dernières images

IMAGE
Delphes - Kastri - A12

SUJET : MAISON
Archimage est destiné à la mise en ligne progressive des documents graphiques et photographiques, conservés au service des Archives de l'EfA.

LA CHRONIQUE DES FOUILLES

PHARSALE. - Rue de la mairie-5923
Dans la ville de Pharsale, S. Karapanou (XVe éphorie des antiquités préhistoriques et classiques) a mené en 2007 une fouille de sauvetage à l’angle des rues Lamias et Theotokopoulou, aux abords Ouest de la place de la Mairie, secteur présumé du centre monumental antique, et a mis au jour une partie d’une base à degrés monumentale (dim. 1,17 x 1,78 m et hauteur 0,255 m). Autour de la base, on a dégagé les vestiges d’une rue ou d’un sol extérieur en terre, mêlée à des déchets de taille et du gravier notamment, ainsi que deux horoi, dont l’un était debout, l’autre renversé.
....
Consulter la Chronique des fouilles