Recherches franco-helléniques 5
Thasos. Métropole et colonies
Actes du symposion international à la mémoire de Marina Sgourou, Thasos, 21-22 septembre 2006


Θάσος. Μητρόπολη και αποικίες
Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου στη μνήμη Μαρίνας Σγούρου, Θάσος, 21-22 Σεπτεμβρίου 2006

 
Édités par Dominique Mulliez avec la collaboration de Zissis Bonias
 
Format : 21 x 29,7 cm, 451 p. ill. n/b
Prix 84 €
Parution : octobre 2017
© École française d’Athènes
ISBN 978-2-86958-288-0

Issu du colloque organisé par la XVIIIe éphorie des antiquités préhistoriques et classiques et l’École française d’Athènes à la mémoire de Marina Sgourou, le présent volume réunit vingt-quatre articles qui concernent Thasos et ses colonies. Après la mise en place du paysage thasien et de ses évolutions depuis l’époque néolithique, deux articles s’attachent à préciser le contexte socio-politique et militaire qui prévalait à Paros à la fin du VIIIe s. et à Thasos lors de la colonisation parienne à travers la figure d’Archiloque. Suivent des contributions consacrées à la topographie et à l’architecture, à la céramique et à la petite plastique, à la sculpture, à la numismatique et à l’épigraphie. Dans chacune des séries ainsi constituées, alternent la publication de fouilles ou de matériel inédits et des synthèses qui feront de ce volume une référence dans les études sur Thasos et sa pérée.
 
Originating in a conference given in memory of Marina Sgourou and organized by the 18th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities and the French School at Athens, the present volume brings together twenty-four articles on Thasos and its colonies. After situating the evolution of Thasos’s landscape from the Neolithic period onwards, two articles explore the socio-political and military context that prevailed on Paros, from the end of the 8th century, and on Thasos during the Parian colonization, using the figure of Archilochus as a key reference point. These articles are followed by others on topics ranging from topography and architecture, to ceramics and figurines, to sculpture, numismatics and epigraphy. Each contribution blends general overviews with detailed excavation findings or previously unpublished material, making this volume a crucial reference text in studies on Thasos and its peraia.
.  
Sommaire
 
Avant-propos
 
Εναρκτήρια ομιλία
Discours inaugural
 
L’environnement thasien depuis le Néolithique : l’apport de recherches géoarchéologiques récentes
Laurent Lespez
 
La plaine de Liménas : dynamiques des paysages depuis le début du Ier millénaire av. n.è.
Gilles Sintès
 
Αρχαιολογικός χάρτης Θάσου
Ζήσης Μπόνιας, Michèle Brunet
 
Parian polyandreia and the military legacy of Archilochus’ forebears
Anagnostis Agelarakis, Foteini Zafeiropoulou
 
Archiloque hoplite et général – À Thasos avec Glaucos – Retour à Paros
François Salviat
 
Ο «κλειστός» πολεμικός λιμένας της Θάσου
Αγγελική Γ. Σίμωσι
 
Activités économiques dans l’espace urbain de la cité : quelques approches à partir du cas de Thasos (VIIe-IVe s. av. n.è.)
Giorgos M. Sanidas
 
Η Νεκρόπολη της αρχαίας Θάσου. Το έργο της Μαρίνας Σγούρου κατά τη δεκαετία 1996-2005
Στρατής Παπαδόπουλος, Βασιλεία Παπαλαζάρου, Σοφία Τσουτσουμπέη-Λιόλιου
 
L’édifice à paraskénia de l’agora de Thasos : nouvelle approche architecturale
Tony Kozelj, Manuela Wurch-Kozelj
 
Des sites au musée. Quelques observations sur des toits thasiens du VIe s. av. n.è.
Marie-Françoise Billot, Tony Kozelj
 
Η παρουσία των Θασίων στα ανατολικά της αρχαίας Νεάπολης
Μαρία Νικολαïδου, Ιωάννα Πατέρα
 
Πρώιμοι ελληνικοί εμπορικοί αμφορείς και οικονομία στο βόρειο Αιγαίο
Στέφανος Γιματζίδης
 
Le Peintre des lions dansants : quelques jalons dans une enquête sur la céramique de l’Ionie du Nord au VIIe s. av. n.è.
Anne Coulié
 
Remarques préliminaires sur la céramique attique à figures rouges trouvée à Thasos depuis 1956
Jean-Jacques Maffre
 
Les vases annulaires surmontés d’hydries du sanctuaire de Déméter à Thasos
Jacky Kozlowski
 
Εργαστήριο αμφορέων ελληνιστικών χρόνων στα Λιμενάρια Θάσου
Κατερίνα Μπεχτσή, Ελευθερία Θεοδωρούδη
 
Technique, iconographie et style dans la petite plastique thasienne archaïque
Stéphanie Huysecom-Haxhi
 
Πήλινη σαρκοφάγος-λάρνακα από τη νεκρόπολη της αρχαίας Γαληψού
Κατερίνα Χρυσανθάκη-Nagle
 
Fragment d’une stèle funéraire thasienne de style sévère
Bernard Holtzmann
 
The Ἀγχιτόκος-motif on Greek gravestones: to what extend does death in childbirth fulfil the notion of a kalos thanatos?
Konstantina Panousi
 
La course aérienne d’une péplophore. Abords Nord-Est de l’agora de Thasos, III.2
Arthur Muller
 
Thasos et sa monnaie : la politique d’une métropole régionale
Olivier Picard
 
Thasos et ses colonies d’après les monnaies
Marie-Christine Marcellesi
 
Inscriptions thasiennes d’Aliki
Yves Grandjean

CONTACTS
École française d’Athènes - 6, rue Didotou - 106 80 Athènes - + 30 210 36 79 922 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Ouvert tous les jours de 8h à 15h - Aνοιχτό καθημερινά από τις 8.00 έως τις 15.00
 
Dépositaire :
De Boccard Édition-Diffusion - 4, rue de Lanneau - 75005 Paris - Tel: (33)1 43 26 00 37 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
 

ARCHIMAGE : les dernières images

IMAGE
Délos - S516

PECHE MIRACULEUSE
Archimage est destiné à la mise en ligne progressive des documents graphiques et photographiques, conservés au service des Archives de l'EfA.

LA CHRONIQUE DES FOUILLES

THESSALONIQUE. - Angle des rues Giannitson-Mazaraki-Kavalas-6446
À Thessalonique, S. Akrivopoulou (9e éphorie des antiquités byzantines) a mené en 2010 une fouille de sauvetage sur un terrain encadré par les rues Giannitson, Mazaraki et Kavalas, en dehors du rempart antique, dans l’espace de la nécropole Ouest. Dans la partie Sud du terrain, on a dégagé quatre fours, qui produisaient des matériaux de construction (fig. 1). Autour des fours et dans la partie Nord du terrain, on a fouillé des sépultures de l’époque romaine. Parmi les sépultures de la partie Nord, un autre four a été fouillé, mais il était en mauvais état de conservation. Les fours 1, 3 et 4 étaient de forme circulaire (diam. 2-2,25 m ; 4,50 m et 3,18 m, respectivement), et conservés sur une hauteur de 1,54 et 1,55 m pour les fours 1 et 2 : ils ont conservé leur sol en argile et tuiles,
....
Consulter la Chronique des fouilles