Sites et monuments 18
Οδηγός του forum των Φιλίππων
 
Michel Sève και Patrick Weber

Διαστάσεις: 17 x 24 εκ., 98 σ., 51 εικ. Α/Μ, 9 εικ. έγχρ. in text, 5 ένθετα
19 €
Κυκλοφορίες: Οκτωβρίου 2014
© École française d'Athènes
ISBN 978-2-86958-266-8

Η πόλη των Φιλίππων, στην Ανατολική Μακεδονία, είναι γνωστή κυρίως χάρη στον Απόστολο Παύλο. Όταν πέρασε από εκεί ο Απόστολος, η πόλη ήταν μια ρωμαϊκή αποικία, που ιδρύθηκε το 42 π.Χ. σε έναν τόπο που κατοικούνταν από το 360 π.Χ. και ο οποίος δεν θα εγκαταλειπόταν παρά μόνο κατά τη διάρκεια του 7ου αι. μ.Χ. Το forum έπαιζε σημαντικό ρόλο: ήταν μια δημόσια πλατεία, αλλά κυρίως ήταν ο χώρος έκφρασης και αντιπροσώπευσης του σώματος των πολιτών της αποικίας, όπου πραγματοποιούνταν οι κύριες λατρείες, διεξαγόταν η πολιτική και δικαστική δραστηριότητα, ανεγείρονταν αγάλματα και στήνονταν επιγραφές προς τιμήν των πιο εξεχουσών προσωπικοτήτων. Το forum, που ανασκάπτεται από το 1914, είναι σε τέτοιο βαθμό κατεστραμμένο, που είναι δύσκολο να κατανοήσει την οργάνωσή του ο επισκέπτης. Ο ανά χείρας οδηγός εκθέτει τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξάγεται από το 1977 και φιλοδοξεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του κέντρου της ρωμαϊκής πόλης των Φιλίππων.

The city of Philippi, in eastern Macedonia, is known to us largely through Saint Paul. At the time of Paul’s visit it was a Roman colony, founded in 42 BC on a site which had been inhabited since 360 BC and would remain so until the 7th century AD. The forum at Philippi played a crucial role. It was not only a public meeting point, but also very much a place where the colony’s political community could gather, parade and hold forth. The major religious ceremonies and political and judicial proceedings took place amidst the statues in honour of eminent figures erected on inscribed plinths. A site for archaeological digs since 1914, the forum is in ruins to such an extent that it is difficult to understand how it was organized. This guide presents the results of a study ongoing since 1977, and should throw light on the heart of the Roman city of Philippi.
Περιεχόμενα
 
Πρόλογος
 
Ιστορία της πόλης
 
Ιστορία του forum
Πριν από την κατασκευή του ρωμαϊκού forum
Η πρώτη μνημειώδης φάση
Η δεύτερη μνημειώδης φάση
Η τρίτη μνημειώδης φάση
Οι τελευταίες μετατροπές
Η εγκατάλειψη του τόπου
Οι ανασκαφές
 
Τεχνικές κατασκευής
Η μνημειώδης τοιχοποιία
Η αργολιθοδομή
 
Επίσκεψη του forum
Η άνω πλατεία
Η κάτω πλατεία
 
Λεξικό
 
Ευρετήριο
 
Για περαιτέρω ανάγνωση
 
Προέλευση των εικόνων

CONTACTS
École française d’Athènes - 6, rue Didotou - GR - 106 80 Athènes - + 30 210 36 79 922 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Ouvert tous les jours de 8h à 15h - Aνοιχτό καθημερινά από τις 8.00 έως τις 15.00
 
De Boccard - 11, rue de Médicis - F -75006 Paris - www.deboccard.com
AVIS DE PARUTION
Vous pouvez télécharger l'avis de parution (A4) pour information et diffusion.
Μπορείτε να λαμβάνετε το δελτίο έκδοσης σε μορφή A4 προς ενημέρωση και διανομή.
 

ARCHIMAGE : les dernières images

IMAGE
Thasos - Acropole ; Athénaion (sanctuaire d'Athéna), GTh 65 - L10034-016

rempart sanctuaire, mur, trace, rocher parement externe Matériau : marbre,
Archimage est destiné à la mise en ligne progressive des documents graphiques et photographiques, conservés au service des Archives de l'EfA.

LA CHRONIQUE DES FOUILLES

ANAVLOCHOS-6195
En Crète orientale, F. Gaignerot-Driessen (Humboldt research fellow, Heidelberg) a mené en 2016 la seconde partie de la prospection du massif de l’Anavlochos, en se concentrant cette fois sur la nécropole de Lami, qui s’étend en contrebas de l’habitat du vallon central, et sur la partie Nord-Ouest de la crête (figs 1-2). Un complément d’étude a également été accompli sur la pente de Kako Plaï et dans le vallon central, qui avaient été prospectés en 2015. En contrebas, l’avancée Nord-Ouest de la zone de prospection, qu’une première investigation annonçait stérile, a fait l’objet d’une prospection extensive en suivant deux transects perpendiculaires. Au total, environ 60 ha ont été prospectés de manière intensive, 10 ha de manière extensive et 380 structures architecturales antiques et hist
....
Consulter la Chronique des fouilles