Nouvelles acquisitions
 • MÉCÉNAT
 • Horaires d'ouverture

  Lundi - Vendredi
  Δευτέρα - Παρασκευή

  9.00 - 20.00

  Samedi
  Σάββατο

  9.00 - 14.30  Η Παλαιολιθική εποχή στη Δυτική Αχαΐα : ευρήματα και πορίσματα των επιφανειακών ερευνών
  Ανδρέας Ντάρλας
  Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , 2018
  9789603863892
  Από τον κόσμο του Ομήρου : Τήνος και Κυκλάδες στη Μυκηναϊκή εποχή : Τήνος, Μουσείο μαρμαροτεχνίας 12/7-14/10/2019 = = From Homer's world : Tenos and the Cyclades in the Mycenaean Age
  επιστημονική επιμέλεια Αναστασία Αγγελοπούλου
  Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , 2019
  9789603864189
  Les restes humains anténéandertaliens Apidima 1 et Apidima 2 : Arépolis, Laconie, Péninsule du Mani, Péloponnèse, Grèce : des Homo erectus européens évolués en voie de néandertalisation
  sous la direction de Marie-Antoinette de Lumley ; par Gaspard Guipert, Marie-Antoinette de Lumley, Henry de Lumley... [et al.]
  Paris : CNRS éditions , DL 2019
  9782271126351
  The Late Bronze and Early Iron ages of Southern Canaan
  edited by Aren M. Maeir, Itzhaq Shai and Chris McKinny
  Berlin : De Gruyter , copyright 2019
  9783110626704
  From Stonehenge to Mycenae : the challenges of archaeological interpretation
  John C. Barrett and Michael J. Boyd
  London : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc , 2019
  9781474291897
  Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances
  sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp
  Paris : La Découverte , DL 2018
  9782707188786
  Keeping watch in Babylon : the astronomical diaries in context
  edited by Johannes Haubold, John Steele, Kathryn Stevens
  Leiden : Brill , copyright 2019
  9789004397750
  Gender and methodology in the ancient Near East : approaches from Assyriology and beyond
  Stephanie Lynn Budin, Megan Cifarelli, Agnès Garcia-Ventura, Adelina Millet Albà (eds.)
  Barcelona : Universitat de Barcelona Edicions , 2018
  9788491680734
  The prehistory of Bohemia 2, The neolithic
  Marie Zápotocká ; Ivan Pavlů (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
  Praha : Archeologický ústav AV ČR , 2013
  9788087365557
  The prehistory of Bohemia 1, The palaeolithic and mesolithic
  Jan Fridrich, Karel Valoch ; Slavomil Vencl (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
  Praha : Archeologický ústav AV ČR , 2013
  9788087365540
  The prehistory of Bohemia 3, The eneolithic
  Miroslav Dobeš, Jan Turek, Milan Zápotocký ; Evžen Neustupný (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
  Praha : Archeologický ústav AV ČR , 2013
  9788087365564
  The prehistory of Bohemia 4, The bronze age
  Ondřej Chvojka, Eva Čujanová-Jílková, Jiří Hrala, ... [et al.] ; Luboš Jiráň (ed.) ; contribution from Jan Blažek, Jan Bouzek, Pavel Břicháček, ... [et al.] ; [English translation David J. Gaul]
  Praha : Archeologický ústav AV ČR , 2013
  9788087365571
  The prehistory of Bohemia 5, The early iron age - the Hallstatt period
  Miloslav Chytráček, Petr Drda, Drahomír Koutecký, ... [et al.] ; Natalie Venclová (ed.) ; contribution from Pavel Sankot ; [English translation David J. Gaul]
  Praha : Archeologický ústav AV ČR , 2013
  9788087365588
  The prehistory of Bohemia 6, The late iron age - the La Tène period
  Petr Drda, Jan Michálek, Jiří Militký, ... [et al.] ; Natalie Venclová (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
  Praha : Archeologický ústav AV ČR , 2013
  9788087365595
  The prehistory of Bohemia 7, The roman iron age and the migration period
  Eduard Droberjar, Jiří Militký, Jiří Musil, ... [et al.] ; Vladimír Salač (ed.) ; [English translation David J. Gaul]
  Praha : Archeologický ústav AV ČR , 2013
  9788087365601
  Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο Μέρος Β', τα κινητά ευρήματα
  Ελένη Μαντζουράνη, Ιωάννης Βοσκός
  Αθήνα : Athens University Review of Archaeology , 2019
  9786188110199
  Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο Μέρος Β', τα κινητά ευρήματα
  Ελένη Μαντζουράνη, Ιωάννης Βοσκός
  Αθήνα : Athens University Review of Archaeology , 2019
  9786188110199
  Η γραφή στο προϊστορικό Αιγαίο : Γραμμική Α', Ιερογλυφική, Δίσκος της Φαιστού, Κυπριακές γραφές
  Αγγελος Τσαγράκης
  Αθήνα : Ινστιτούτο Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα , 2019
  9789603544920
  Superis deorum gratus et imis : Papers in memory of János György Szilágyi
  edited by Nincenzo Bellelli & Árpád M. Nagy
  Roma , 2018
  9788871409351
  Paths into script formation in the ancient Mediterranean
  edited by Silvia Ferrara and Miguel Valério
  Roma : Edizioni Quasar , copyright 2018
  9788871408989
  Alassa : excavations at the Late Bronze Age sites of Pano Mantilaris and Paliotaverna : 1984-2000
  by Sophocles Hadjisavvas ; with contributions by Priscilla Keswani and Ariane Jacobs ; appendices by Joan Aruz, Lina Kassianidou and Lente Van-Brempt, ... [et al.]
  Lefkosia : Department of Antiquities , copyright 2017
  9789963364701
  The rod and measuring rope : Festschrift for Olof Pedersén
  edited by Mattias Karlsson
  Wiesbaden : Harrassowitz Verlag , 2019
  9783447112246
  Cultural encounters in Near Eastern history
  edited by Thomas K. Hertel, Mogens T. Larsen, Kim Ryholt
  Copenhagen : Museum Tusculanum Press , copyright 2018
  9788763543873
  L'enfant et la mort dans l'Occident néolithique
  Alain Beyneix
  Arles : Éditions Errance , DL 2018
  9782877726283
  Violence and the sacred in the ancient Near East : Girardian conversation at C̦atalhöyuk
  edited by Ian Hodder,...
  Cambridge : Cambridge University Press , 2019
  9781108476027
  New directions in Cypriot archaeology
  edited by Catherine Kearns and Sturt W. Manning
  Ithaca [New York] : Cornell University Press , 2019
  9781501732690
  Mediterranea itinera : studies in honour of Lucia Vagnetti
  edited by Marco Bettelli, Maurizio Del Freo, Gert Jan van Wijngaarden
  Roma : Edizioni Consiglio nazionale delle ricerche, CNR - Istituto di studi sul Mediterraneo antico , 2018
  9788880803409
  Globalization in prehistory : contact, exchange, and the "People without History"
  edited by Nicole Boivin,... Michael D. Frachetti,...
  Cambridge : Cambridge University press , 2018
  9781108429801
  Μνήμη = = Mneme : Past and Memory in the Aegean Bronze Age
  edited by Elisabetta Borgna, Ilaria Caloi, Filippo Maria Carinci and Robert Laffineur.
  Leuven : Peeters , 2019
  9789042939035
  Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο Μέρος Α', στρωματογραφία και αρχιτεκτονική
  Ελένη Μαντζουράνη
  Λευκωσία : Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων , 2009
  9789963364480
  Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού-Κουφόβουνου στην Κύπρο Μέρος Α', στρωματογραφία και αρχιτεκτονική
  Ελένη Μαντζουράνη
  Λευκωσία : Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων , 2009
  9789963364480
  The Pylos regional archaeological project : a retrospective
  edited by Jack L. Davis and John Bennet
  Princeton (N.J.) : American School of Classical Studies at Athens , 2017
  9780876619681
  Akrotiri, Thera : Middle Bronze Age pottery and stratigraphy
  Irene Nikolakopoulou ; with contributions by Carl J. Knappett, Jillian Hilditch, Iro Mathioudaki,... [et al.]
  Athens : The Archaeological Society at Athens , 2018
  9786185047405
  Akrotiri, Thera : Middle Bronze Age pottery and stratigraphy
  Irene Nikolakopoulou ; with contributions by Carl J. Knappett, Jillian Hilditch, Iro Mathioudaki,... [et al.]
  Athens : The Archaeological Society at Athens , 2018
  9786185047405
  Palaikastro building 1
  edited by J. A. MacGillivray and L. H. Sackett ; with contributions by J. N. Bottema-Mac Gillavry, T. F. Cunningham, C. Doherty,... [et al.]
  London : the British School at Athens , copyright 2019
  9780904887709
  Ευδαίμων : studies in honour of Jan Bouzek
  Peter Pavúk, Vĕra Klontza-Jaklová, Anthony Harding (eds)
  Prague : Faculty of Arts, Charles University , [2018]
  9788073087678
  How long is a century? : Late Minoan IIIB Pottery : Relative Chronology and Regional Differences
  Edited by Charlotte Langohr
  Louvain-La-Neuve : UCL Presses Universitaires de Louvain , copyright 2017
  9782875586360
  Crisis to Collapse : The Archaeology of Social Breakdown
  edited by Tim Cunningham & Jan Driessen
  Louvain-La-Neuve : UCL Presses Universitaires de Louvain , copyright 2017
  9782875585264
  Crisis to Collapse : The Archaeology of Social Breakdown
  edited by Tim Cunningham & Jan Driessen
  Louvain-La-Neuve : UCL Presses Universitaires de Louvain , copyright 2017
  9782875585264
  Gathered in Death : Archaeological and Ethnological Perspectives on Collective Burial and Social Organisation
  Edited by Aurore Schmitt, Sylviane Déderix, Isabelle Crevecoeur
  Louvain-La-Neuve : Presses Universitaires de Louvain , copyright 2018
  9782875586995
  Bronze age metallurgy on mediterranean islands : In honor of Robert Maddin and Vassos Karageorgis
  A. Giumlia-Mair and F. Lo Schiavo (eds.)
  Drémil-Lafage : Éditions Mergoil , 2018
  9782355180835
  Die Oberstadt von Ḫattus̆a III, Die Bebauung im südlichen Vorfeld von Büyükkale : Die Bauwerke : Nişantepe-Südburg-Ostplateau (Grabungen 1988-1993)
  Peter Neve ; mit Beiträgen von Inci Bayburtluoglu, J. David Hawkins und Jürgen Seeher
  Berlin : De Gruyter. von Zabern , copyright 2018
  9783110598315
  Die Oberstadt von Ḫattus̆a III, Die Bebauung im südlichen Vorfeld von Büyükkale : Die Bauwerke : Nişantepe-Südburg-Ostplateau (Grabungen 1988-1993)
  Peter Neve ; mit Beiträgen von Inci Bayburtluoglu, J. David Hawkins und Jürgen Seeher
  Berlin : De Gruyter. von Zabern , copyright 2018
  9783110598315
  Kypriaka in Romania [Texte imprimé]
  Vassos Karageorghis ; with contributions by Petre Alexandrescu, Jacqueline Karageorghis, Silvia Marinescu-Bîlcu... [et al.] ; A.G. Leventis Foundation
  Nicosia : The A.G. Leventis Foundation , 2006
  9789963560691
  Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη του καθηγητή Σπύρου Ιακωβίδη : 6 Μαΐου 2015
  επιμέλεια Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα
  Αθήνα : Ινστιτούτο Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα , 2019
  9789603544906
  The world between empires : art and identity in the ancient Middle East : [Exhibition at The Metropolitan Museum of New York, from March 2018 through June 23, 2019]
  Blair Fowlkes-Childs and Michael Seymour
  New York (N.Y.) : The Metropolitan Museum of Art , copyright 2019
  9781588396839
  Climate, clothing, and agriculture in Prehistory : linking evidence, causes, and effects
  Ian Gilligan, ...
  Cambridge : Cambridge University press , copyright 2019
  9781108455190
  The Late Minoan III Necropolis of Armenoi
  edited by Yannis Tzedakis, Holley Martlew, and Robert Arnott ; with the assistance of Andrew Sparkes
  Philadelphia, Pennsylvania : INSTAP Academic Press , 2018
  9781931534987
  Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi
  Petr Limburský ; a autorský kolektiv
  Praha : Archeologický ústav AV ČR , 2018
  9788087365984
  The art of divination in the ancient Near East : reading the signs of heaven and earth
  Stefan M. Maul ; translated by Brian McNeil and Alexander Johannes Edmonds
  Waco, Texas : Baylor University Press , copyright 2018
  9781481308595
  Figurine makers of prehistoric Cyprus : settlement and cemeteries at Souskiou
  edited by Edgar Peltenburg, Diane Bolger and Lindy Crewe
  Oxford : Oxbow Books , copyright 2019
  9781789250190
  Ancient Greece : Social Structure and Evolution
  David B. Small, Lehigh University
  Cambridge : Cambridge University Press , copyright 2019
  9780521895057
  Les textes de la pyramide de Pépy Ier
  Mission archéologique franco-suisse de Saqqâra ; traduction Bernard Mathieu
  Le Caire : Institut français d'archéologie orientale , 2018
  9782724707274
  Tebtynis VI, Scripta varia : textes hiéroglyphiques, hiératiques, démotiques, araméens, grecs et coptes sur différents supports (S.V.Tebt. I)
  édité par Claudio Gallazzi ; avec la collaboration de Florence Calament, Philippe Collombert, Ivan Guermeur... [et al.]
  Le Caire : Institut français d'archéologie orientale , 2018
  9782724706949
  Two late Cypriot city quarters at Hala Sultan Tekke : the Söderberg expedition 2010-2017
  by Peter M. Fischer and Teresa Bürge ; with special studies by Muwafaq Al-Bataineh, Aaron A. Burke, Brian N. Damiata,... [et al.]
  Uppsala : Astrom Editions , 2018
  9789198153545
  The first dynasty of the Sealand in Mesopotamia
  Odette Boivin
  Boston [etc.] : Walter de Gruyter Inc. , copyright 2018
  9781501516399
  Officials and administration in the Hittite world
  Tayfun Bilgin
  Berlin : De Gruyter , 2018
  9781501516627
  "Tu es de mon sang" : les alliances dans le Proche-Orient ancien
  Dominique Charpin
  Paris : Collège de France , 2019
  9782251448909
  The marble finds from Kavos and the archaeology of ritual
  edited by Colin Renfrew, Olga Philaniotou, Neil Brodie, Giorgos Gavalas & Michael J. Boyd ; with contributions from Myrto Georgakopoulou, Anno Hein, Vassilis Kilikoglou,.... [et al.]
  Cambridge, UK : Mcdonald Institute For Archaeological Research , 2018
  9781902937779
  The Cycladic and Aegean Islands in prehistory
  Ina Berg
  Abingdon, Oxon : Routledge , copyright 2019
  9780415811873
  Inter-cultural communications and iconography in the Western Mediterranean during the Late Bronze Age and the early Iron Age
  Ralph Araque Gonzalez
  Rahden/Westf : VML, Verlag Marie Leidorf GmbH , 2018
  9783896467973
  Anatolian Metal VIII, Eliten-Handwerk-Prestigegüter
  Herausgeber Ünsal Yalçın
  Bochum : VML Verlag Marie LeidorfGmbH , 2018
  9783867570312
  Stories that made the Iron Age : studies in Iron Age archaeology dedicated to Natalie Venclová
  edited by Jan Kysela, Alžběta Danielisová, Jiří Militký
  [Prague , copyright 2017
  9788073087630
  Pylos und sein Heer : Untersuchungen zum spätmykenischen Militärwesen
  Klaus Tausend ; mit Beiträgen von Fritz Blakolmer, Andreas Konecny und Michaela Zinko
  Stuttgart : Franz Steiner Verlag , copyright 2018
  9783515121200
  Writing and society in ancient Cyprus
  Philippa M. Steele
  Cambridge University Press : Cambridge , 2019
  9781107169678
  Les valls d'Andorra durant el Neolitic : un encreuament de caminis al centre dels Pirineus
  editors Gerard Remolins Zamora, Juan F. Gibaja Bao
  Barcelona : Museu d'Arqueologia de Catalunya , 2018
  9788439398110
  Iklaina : the monumental buildings
  Michael B. Cosmopoulos ; with contributions by Cynthia Shelmerdine, Patrick Thomas, Joan Culizio, Hariclia Brecoulaki
  Athens : The Archaeological Society at Athens , 2018
  9786185047399
  Technology in crisis : Technological changes in ceramic production during periods of trouble
  edited by Ilaria Caloi & Charlotte Langohr
  Louvain-La-Neuve : Presses Universitaires de Louvain , DL 2018
  9782875587497
  Technology in crisis : Technological changes in ceramic production during periods of trouble
  edited by Ilaria Caloi & Charlotte Langohr
  Louvain-La-Neuve : Presses Universitaires de Louvain , DL 2018
  9782875587497
  Stone tools in the Ancient Near East and Egypt : ground stone tools, rock-cut installations and stone vessels from Prehistory to Late Antiquity
  edited by Andrea Squitieri, David Eitam
  Oxford : Archaeopress Publishing Ltd , copyright 2019
  9781789690606
  Étrusques : un hymne à la vie : [exposition,] Paris, Fondation Dina Vierny-Musée Maillol, 18 septembre 2013 - 9 février 2014
  [catalogue sous la direction de Anna Maria Moretti Sgubini et Francesca Boitani ; textes de Laura Ambrosini, Enrico Benelli, Francesca Boitani... [et al.] ; préface par Patrizia Nitti ; traduit par Vincent Jolivet et Geneviève Lambert]
  Paris : Gallimard , impr. 2013, cop. 2013
  9782070142347
  Warriors of Anatolia : a concise history of the Hittites
  Trevor Bryce
  London : I.B.Tauris & Co. Ltd , copyright 2019
  9781788312370
  Tracing technoscapes : the production of Bronze Age wall paintings in the Eastern Mediterranean
  edited by Johannes Becker, Johannes Jungfleisch, and Constance von Rüden
  Leiden : Sidestone Press , copyright 2018
  9789088906879
  Communities, landscapes, and interaction in Neolithic Greece : proceedings of the international conference, Rethymno 29-30 May, 2015
  edited by Apostolos Sarris, Evita Kalogiropoulou, Tuna Kalayci, Lia Karimali
  Ann Arbor (Mich.) : International Monographs in Prehistory , 2017
  9781879621480
  Popular religion and ritual in prehistoric and ancient Greece and the eastern Mediterranean
  edited by Giorgos Vavouranakis, Konstantinos Kopanias, Chrysanthos Kanellopoulos
  Oxford : Archaeopress Publishing Ltd , copyright 2018
  9781789690453
  Paintbrushes = = Χρωστήρες : Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue
  edited by Andreas Vlachopoulos
  Athens : University of Ioannina , 2018
  9789603863755
  Daidalos at work : a phenomenological approach to the study of Minoan architecture
  Clairy Palyvou
  Philadelphia (Pa.) : INSTAP Academic press , 2018
  9781931534949
  I Buccheri
  Filippo Capponi ; con la collaborazione di Francesca Bellagamba
  Roma : L'Erma di Bretschneider , copyright 2018
  9788891317308
  L'émeri : modalités d'exploitation dans le monde égéen protohistorique et antique
  Athina Boleti
  Paris : Publications de la Sorbonne , 2017
  9782859449896
  Structures of inequality on Bronze age Cyprus : studies in honour of Alison K. South
  edited by Linda Hulin, Lindy Crewe and Jennifer M. Webb
  Nicosia, Cyprus : Astrom Editions , 2018
  9789925745500
  Ten thousand years of inequality : the archaeology of wealth differences
  edited by Timothy A. Kohler and Michael E. Smith
  Tucson [Ariz.] : The University of Arizona Press , 2018
  9780816537747
  The Oxford handbook of Neolithic Europe
  edited by Chris Fowler, Jan Harding, Daniela Hofmann
  Oxford : Oxford University Press , copyright 2019
  9780198832492