Ξενώνας

Ισόγειο: Υποδοχή / Κοινόχρηστοι χώροι / Studio
1ος όροφος: Δωμάτια 11-18
2ος όροφος: Δωμάτια 21-28

Κτήριο "Τσολάκη"

Υπόγειο: Φωτογραφία / Φωτογραφικό αρχείο
Ισόγειο: Υπηρεσία δημοσιευμάτων / Φροντιστής
1ος όροφος: Διοικητικές υπηρεσίες και λογιστήριο
2ος όροφος: Αρχιτεκτονική / Σχέδιο / Ηλεκτρονικές εκδόσεις / Τοπογραφία
3ος όροφος: Αρχείο σχεδίων

Πτέρυγα των μελών

Διεύθυνση σπουδών για την αρχαιότητα και το Βυζάντιο
Διεύθυνση σπουδών για τη νεότερη και σύγχρονη εποχή
Επιστημονικά μέλη