Διατάξεις Λειτουργίας του Συμβουλίου της Πολιτείας της Κέρκυρας


Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation de l’ouvrage
Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην παρουσίαση της έκδοσης

Διατάξεις Λειτουργίας του Συμβουλίου της Πολιτείας της Κέρκυρας, 1422-1797

Avec les interventions de / Θα μιλήσουν
N. Karapidakis Université ionienne
&
Photis Baroutsos Université ionienne
Gilles Grivaud Université Rouen-Normandie
Cristina Setti Università di Roma Tre
Ludivine Voisin École française d’Athènes

 

 

À propos de l’ouvrage :

Ce volume, publié en 2021, dans la continuité des publications de la Bibliothèque des Archives Générales de l’État (Γενικά Αρχεία του Κράτους), rassemble les 322 actes du Libro d’ordini della città di Corfù conservé à Corfou. Le manuscrit contient les règles organisant le Conseil des citoyens, un organisme local autonome composé des cittadini de l’île grecque passée sous domination vénitienne en 1386. Les actes légifèrent sur les critères d’admission au Conseil, la discipline de ses membres ou encore les pouvoirs des officiers de l’île du XVe au XVIIIe siècle. L’introduction rédigée par Photis Baroutsos permet de comprendre le contexte de rédaction des documents. En plongeant dans ces archives, disponibles dans leur intégralité pour la première fois, c’est un portrait vivant des individus et des familles de l’île qui s’offre au lecteur. Au fil des pages, on saisit encore, sur le temps long, les dynamiques politiques, sociales et institutionnelles qui façonnent ce corps d’intermédiaires entre la société corfiote et la haute administration vénitienne, ainsi que la réception de la politique de la Sérénissime en mer Ionienne.

À propos de l’auteur :

Nikos Karapidakis a été formé à l’École Nationale des Chartes, puis à la Sorbonne, où il a obtenu son doctorat. Il est professeur d’histoire médiévale à l’Université ionienne depuis 2000. Il a été directeur des Archives Générales de l’État (1989-1993) puis président du Conseil Supérieur des Archives de l’État (2010-2020). Il dirige la revue Νέα Εστία depuis 2012.


Vidéo