Ετήσια διάλεξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 2023 – Α’ μέρος_ΕΛ

Véronique Chankowski Διευθύντρια της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Το έργο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών κατά το 2022

Événement

Conférence annuelle de l'EFA 2023
Auditorium de l’Institut français de Grèce, 31 rue Sina  / Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Σίνα 31 Traduction simultanée - Live streaming en direct (sur la page d'accueil de notre site) / Tαυτόχρονη μετάφραση - Live …

Aller au contenu principal