Νομισματικός θησαυρός κλασικών χρόνων


Νομισματικός θησαυρός κλασικών χρόνων από ιερό άγνωστης θεότητας στον Πειραιά

Αλέξανδρος Ανδρέου Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα